Sekretesspolicy

Ansvarig

1. Registeransvarig

Företag: Definitivt Time2Padel, S.L.

CIF: B86521747

Postal Dir: C / San Ramón Nonato, 4.

Stad: Madrid

Cp: 28046

Telefon: +34 911 687 937

E-post: info@padelmania.com

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:
Inget ombud tillgängligt.

Ändamål
2. Utökad beskrivning av ändamålet/erna för behandlingen:

Webbläsning 

Vi behandlar informationen för att tillåta och underlätta åtkomst och navigering på vår webbplats anpassning till stöd eller språk för användare, samt att ge dig de tjänster vi erbjuder genom dem såsom produktinformation, tillgång till vår blogg och speciella och personliga erbjudanden eller tjänster.

Hantering av de tjänster som klienten begär

Vi använder informationen från kunden för att hantera och leverera beställningar som görs samt för att ge tillgång till exklusivt innehåll som efterfrågas av kunden samt för att lösa eventuella klagomål du gör om våra tjänster genom de medel som är tillgängliga för oss. 

Att skicka information och/eller annonsera via e-post

Den information vi behandlar, alltid med frivilligt och uttryckligt medgivande från kunden att hantera sin information för detta ändamål, vi använder den för att skicka dig särskilda rabatter, kampanjer och marknadsnyheter via e-post. 

Rättsliga skyldigheter och andra krav

Dina uppgifter lagras och delas aldrig med tredje part utom i de fall då det krävs av de behöriga myndigheterna. 

Bevarande
3. Tidsfrister eller kriterier för lagring av uppgifter:

De personuppgifter som lämnas kommer att bevaras så länge som förhållandet till enheten upprätthålls och dess radering inte begärs av den berörda parten, kommer att hållas i enlighet med de rättsliga tidsfrister som fastställts i skatte- och redovisningsfrågor, med som referens det senaste meddelandet.

Beslut
4. Automatiserade beslut, profiler och tillämpad logik:
Företaget kommer INTE att fatta automatiserade beslut, profiler eller logik tillämpas på dina data.

Legitimation
5. Legitimering genom fullgörande av ett avtal:
Eftersom behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett kommersiellt avtal, som du är part i, anges det att den aktuella typen av avtal är det affärsavtalet eller det avtalsförrättsliga förhållandet.
Eftersom kommunikation av personuppgifter är ett lag- eller avtalskrav och ett nödvändigt krav för att ingå det tidigare nämnda avtalet, informeras den registrerade om att han är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna, och även att konsekvenserna av att inte göra det kan leda till att den begärda tjänsten inte kan tillhandahållas.

Mottagare
6. Under den tid som behandlingen, Definitely Time2Padel, S.L. kommer inte att göra någon överföring, utom rättslig skyldighet, inte heller överföra någon.

Rättigheter

7. Den registrerade får utöva följande rättigheter:

 •    Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter.
 •    Rätt att begära rättelse eller radering.
 •    Rätt att begära begränsning av din behandling.
 •    Rätt att invända mot bearbetning.
 •    Rätt till dataportabilitet.
 •    Rätt att återkalla samtycke som lämnats.

Vem som helst har rätt att få bekräftelse på huruvida Enheten behandlar personuppgifter som rör dem eller inte. Berörda personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i förekommande fall, begära att de raderas när uppgifterna bland andra skäl inte längre är nödvändiga för de ändamål som samlades in.
Under vissa omständigheter kan registrerade begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter, i vilket fall vi kommer endast att hålla dem för utövande eller försvar av fordringar. Under vissa omständigheter och av skäl som har samband med deras särskilda situation kan berörda parter invända mot behandlingen av deras uppgifter. I detta fall kommer entiteten att sluta behandla uppgifterna, förutom för tvingande legitima skäl, eller utövande eller försvar av möjliga anspråk.
Om du har gett ditt samtycke för något specifikt syfte har du rätt att återkalla det medgivande som beviljats när som helst, utan att påverka lagligheten i behandlingen baserat på samtycket innan det återkallas.
För att göra detta kan du använda de formulär som företaget aktiverat, eller skicka ett brev till Empresa: Definitely Time2Padel, S.L. - CIF: B86521747, Postal Dir: C / San Ramón Nonato, 4. – Stad: Madrid – CP: 28046, Telefon: 689651425, E-Mail: info@padelmania.com

I händelse av att du upplever att dina rättigheter avseende skyddet av dina personuppgifter kränks, särskilt då du inte har fått tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, kan du lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten för kontroll av personuppgifter via dess webbplats: www.agpd.es.

I enlighet med ovanstående i artikel 21 i lag 34/2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, om du inte vill få mer information om våra tjänster, kan du avregistrera dig på följande e-postadress till info@padelmania.com-enheten, som anger i ämnet "Skicka inte e-post".

UPPGIFTERNAS URSPRUNG

De personuppgifter vi behandlar i Definitely Time2Padel, S.L. kommer direkt från dig:

De kategorier av uppgifter som behandlas är 

 •  Identifieringsdata
 •  Identifieringskoder eller nycklar
 •  Post- eller elektroniska adresser
 •  Företagsinformation
 •  Ekonomiska uppgifter